اول شدن ساده نیست

با ما همراه شوید با متخصصین گروه تبلیغاتی طنین باران همیشه اول باشید

شرکت پروفیل دیلمان

سال تولید 1396 - پخش شبکه سراسری

کارگردان و تدوین : سعید شیخ چوکامی
تصویر زمینی : مهیار بهروز
تصویر هوایی : وحید قادری
گوینده متن : جواد زرساز
تهیه کننده : روزبه سرخابی
---------
موسیقی : آرشیو
کاری از گروه تبلیغاتی طنین باران

شرکت عایق بسپار

سال تولید 1396 - پخش شبکه سراسری

کارگردان و تدوین : سعید شیخ چوکامی
تصویر زمینی : مهیار بهروز
تصویر هوایی : وحید قادری
گوینده متن : بیژن باقری
تهیه کننده : روزبه سرخابی
---------
موسیقی : آرشیو
کاری از گروه تبلیغاتی طنین باران

ایستک

سال تولید 1396 - پخش شبکه سراسری

کارگردان و تدوین : سعید شیخ چوکامی
تصویر زمینی : مهیار بهروز
تصویر هوایی : وحید قادری
گوینده متن : بیژن باقری
تهیه کننده : روزبه سرخابی
---------
موسیقی : آرشیو
کاری از گروه تبلیغاتی طنین باران

کامپوره

سال تولید 1396 - پخش شبکه سراسری

کارگردان و تدوین : سعید شیخ چوکامی
تصویر زمینی : مهیار بهروز
تصویر هوایی : وحید قادری
گوینده متن : جواد زرساز
تهیه کننده : روزبه سرخابی
---------
موسیقی : آرشیو
کاری از گروه تبلیغاتی طنین باران

شرکت سیمان خزر

سال تولید 1396 - پخش شبکه سراسری

کارگردان و تدوین : سعید شیخ چوکامی
تصویر زمینی : مهیار بهروز
تصویر هوایی : وحید قادری
گوینده متن : خسرو سمیعی
تهیه کننده : روزبه سرخابی
---------
موسیقی : آرشیو
کاری از گروه تبلیغاتی طنین باران

تمامی حقوق مادی این سایت متعلق به کانون آگهی و تبلیغات طنین باران می باشد ( طراح و برنامه نویس : سعید شیخ چوکامی )